Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Strona główna
Historia Zwierzna
Historia szkoły
Nauczyciele
Dokumenty szkoły
Rekrutacja od 3 do 7 lat
Semestr 1.
Semestr 2.
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Kroniki klasowe
Formularz kontaktowy
RODO

 

 

 

Nasz adres:  

Szkoła Podstawowa w Zwierznie

 82-325 Markusy

 tel/fax (055) 239-43-71

 e-mail:

Sekretariat: spzwierzno.sekretariat@op.pl

¦wietlica szkolna: swietlica.zwierzno@o2.pl

******************************************************************************************************

WAŻNE INFORMACJE

Zakończenie roku szkolnego

 • 8:00 – Msza ¦w.

 • 9:00 – 10:00 – uroczysty apel dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III

 • 10:00 – 10.30 – spotkanie z wychowawc±

 • 10:40 – rozwóz

 • 11:00 – 13:00 – uroczysty apel kl. IV-III gimnazjum

 • 13:15 - rozwóz

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko głównego księgowego.

Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Zwierznie    (PDF)

 Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Zwierznie (PDF)

 

 •  Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,  

  wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wi±że się z naturalnymi pytaniami oraz w±tpliwo¶ciami. Jedn± z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będ± ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostan± przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

  W zwi±zku z tym, uprzejmie proszę o zapoznanie się z zał±czonym listem, a także o udostępnienie go rodzicom i opiekunom uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum.

   

  Proszę, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i przekazany na najbliższych zebraniach.

   

  Z poważaniem


  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

 •  LIST W PDF

 

 

 

 •  Plan lekcji obowi±zuj±cy od 19 lutego 2018r.
    3-4-latki 5-latki 6-latki I II III a III b IVa IV b VIa   VIb   VII   IIa gim   IIb gim   IIIa gim   IIIb gim       B D M J A M A D T E E M A B B A Z J K E R B E B L M I D A M  
    J.Fos   A.Puzio   M. Gawińska   D.Błasiak   T. Jagiełłowicz   E.Piekart   E.Urbańska   M. Chojnowska   A. Cyrson   B. Krajnik   B.Nicpoń   M. Szalecka   Z. Firer   J. Kostu¶   K.Piaskowska   D.Orzech   E.Knut       J O P F P G S B J P U CH C K N Ć F K P K SZ Z B K S SZ S L R G  
    25 17 18 21 11 15 14 16 17 17 24   23   17   25   26   18   18                                                                    
                                                                                                                                         
poniedziałek 0                                                                     poniedziałek 0                                                      
1     j.ang/   /j.ang   ew 10 ew 24 rel 25 ew 22     R/R 77 12 WDŻ 15 infor/ 37 w-f s chem 11 hist 14 mat 13 fiz 23 w-f s 1 IV b   op /op   op/ I II VIa IIIb op/op IVb   V     IIb g   VII IIIa g   IIIb g   IIIa VIb B   IIa g    
2             ew 10 ew 24 ew 25 ew-wf s w-f s mat 15 tech 77 przyr 11 j.ang 23 mat 13 chem 14 infor/j.ang 37/22 biol 21 hist 83 2     A op op   op I II IIIa IIIb VIb     IVb   VIa VII   IIa g IIb g IIb g IIIa g P V IVa L   IIIb g    
3         7.40-12.40   ew-inf 37 ew-wf s ew 24 ew 25 mat 13 w-f s przyr 11 j.pol 15 tech F geog 21 j.pol 14 j.ang/j.niem 22 83 his 77 mat 23 3     A op op   op I II IIIa IIIb   IIa g VIa IVa   V IIIb g   VII   IIb g   P VIb IVb L   IIIa g IIb g  
4 7.50-12.50   7.40-12-40       ew-wf s ew 22 ew 24 ew 25 tech F j.ang 77 j.ang 37 w-f s j.pol 14 j.pol 15 mat 13 hist 11 geog 21 fiz 23 4   VII A op op   op I II IIIa IIIb V VIb         IIa g   IIIa g IIIb g IVb   P IVa VIa L   IIb g    
5             ew 10 rel 24 ew-wf s j.ang 25 j.pol 15 j.pol 77 mat 13 mat 14 hist 11 w-f s j.niem/j.ang 22/37 j.pol 23 j.pol 21 rel F 5   IIIa g A op op   op I   IIIa V IIIb IVb IVa VIa   VIb   IIb g     IIa g   P II VII B   IIIb g IIa g  
  6                             inf 37 R R 22 12 j.pol 15 j.ang 21 mat 13 hist 11 rel 14 g.wych F j.niem 23 zaj.tech 77   6 IVb   A IIIa         IVa   VIa IVb V VIb   VII   IIb g    IIIb g     P K   L   IIa g IIIa g  
  7                             zwm 13 zwm 13     plast F     j.niem 23 WDŻ 14 biol 11 rel 77 dor. 21   7     IIIa                 VIa IVa/IVb   IIb g   IIIb   IIa g           L   IIIa g VII  
  8                             socj F socj F socj F R/R/socj 21/23     WDŻ 13 ter 15 rel 11 g.wych 83 ter 14   8 VI a IIIa g                   VIa socj. VII               IIa g/IIIb g     K   IIb g    
                                                                                                                                         
wtorek 0                 k-k                                                   wtorek 0           II                                          
1             ew-wf s ew 24 ew 37 rel 25 g.wych 23 j.ang 23 mat 13     rel F fiz 21 j.pol 14 mat 15 chem 11 hist 83 1     op op   op I II IIIa V IVa IIa g         IIb g   IIIa g VII IVb     IIIb   B VIb IIIb g    
2           s rel F ew-wf s ew 23 ew 25 j.ang 37 w-f  s j.pol 15 rel F j.pol 14 j.ang 83 hist 21 chem 11 mat 13 wos 77 2     A op op   op II IIIa IIIb IVa VIb V       IIIa g   IIb g IIIb g VII     I IVb L VIa IIa g    
3     /rel   rel/   ew 10 ew 24 ew-wf s ew 25 j.pol 15 rel 77 w-f s mat 14 j.ang 23 mat 13 geogr 21 hist 11 inf 37 j.ang 83 3     op op/   /op I II IIIa IIIb VIb   IVa VIa     VII   IIa g IIIa g IIIb g     op/op V L IVb IIb g    
4 7.50-12.50   7.40-12.40   7.40-12.40   ew 10 j.ang 24 ew 25 ew-wf s rel 77 j.pol 14 muz F j.pol 15 mat 11 j.niem 23 mat 13 j.pol 21 wos 37 rel 83 4     A op op   op I   IIIa IIIb II IVb VIa VIb     IIa g IIb g   IIIa g       V   L IVa IIIb g VII  
5                 ew 24     j.ang 25 przyr 11 mat 13 rel F j.pol 15 g.wych 21 rel 77 j.niem/j.ang 22 23 w-f s hist 83 mat 14 5     A op op   op   II     IIIb   VIa IVb   IVa IIIb g     IIa g IIb g   VII VIb B V IIIa g IIa g  
6                             mat 13 g.wych 14 g.wych 15 j.ang 21 w-f s hist 11 j.ang/j.niem 22 83 rel 23 w-f s j.pol 77 6                     VIa IVb V IVa   VII   IIIb g     IIa g IIIa g P   VIb     IIb g IIa g  
7                             ter/R 15 12 ter 13 ter 10 tech F ter 14 biol 11 w-f s j.niem/j.ang 22 23 rel 77 g.wych 21 7 VI b                     IIa g   IVa   VII   IIIb g   IIb g   IVab/V VIa       IIIa g IIb g  
  8                             (z.j.p)/R 14 12 (z.j.p) 15 (z.j.p) 14     (z.j.p) 14 g.wych 11 rel 21 ter 22 dor. 77 w-f s   8                       IVab,V,VIb   IVa   VII   IIIa g       IIIb g IIb g       IIa g    
                                                                                                                                         
¶roda 0                                                                     ¶roda 0                                                      
1             ew 24     k-k 25 k-k 1210 j.pol 15 w-f s mat 23 (z.j.p) 21 infor/ 37 (z.pol) 21 mat 13 w-f s j.ang 11 j.pol 14 1   VII/VIa op op   op I IIIab K V     IVa       IIa g IIIb g VIb IIIa g IIb g     IVb B        
2             ew-wf s ew 24 ew 25 ew 10 j.ang 23 muz F j.pol 15 w-f s hist 11 j.pol 77 j.pol 14 j.ang/infor 22 37 mat 13 biol 21 2   VII A op op   op I II IIIa IIIb IVa IIa g V     VIb IIIa g     IIb g IIb g IIIb g P IVb VIa L        
3             ew 24 ew 10 ew 25 ew 22 muz 77 plast F j.ang 23 przyr 11 j.pol 14 w-f s infor/j.ang 37 21 mat 13 j.pol 15 EDB 83 3   IIIa g A op op   op I II IIIa IIIb V VI b IVb     VIa IIb g     IIa g IIa g IIIb g P IVa VII L        
4 7.50-12.50   7.40-12.40   7.40-12.40   j.ang 24 rel 10 ew 25 ew 22 hist 77 j.ang 23 w-f s j.pol 15 j.pol 14 chem 11 g.wych 13 j.pol 15 w-f s infor 37 4     A op op   op     IIIa IIIb I VI b VIa     IVa IIa g IIb g VII IIIb g IVb IIIa g P II V L        
5 /rel           ew 24 ew 22 j.ang 25 ew 10 mat 13 infor 37 plast F hist 11 w-f s geog 21 w-f s j.pol 15 zaj. tech 14 j.ang 23 5     A op/ op   op I II IVb IIIb IIIa IIa g V IVa   VIa   IIb g VII IIIa g IIIb g   P /rel VIb B        
6                     R/k-k 34/24     w-f s R 10 infor 37 mat 13 przyr 11 rel 77 fiz 21 (z.mat) 14 geog 15 w-f s 6                 IIIa V   IVa IVb   VIa   VIb IIb g IIIa g IIa g   IIIb g P VII IVa          
7                     R 34     przyr 15         R/R/Infor 10 37 mat 13 muz F chem 11 ter 21 (z.mat) 14 (z.mat) 14 7 VI a               VIa     VIa   VIb   IVa IIIabg IIa g       IIb g VII            
                                                                                                                                         
czwartek 0                                                                     czwartek 0                                                      
1             j.ang 24 ew 10 ew-wf s ew 25     rel 77 przyr 23 j.pol 15     fiz 21 mat 13 (z.j.pol) 83 biol 14 chem 11 1   IIb g op op   op   II IIIa IIIb I   VIa     V IIa g IIIb g VII   IIIa g P     B IVb      
2             ew 24 ew 10 ew 22 ew 25 w-f s j.pol 14 j.pol 15 j.ang 23 rel F biol 77 j.ang/j.niem 11 83 w-f s mat 13 geog 21 2       op op   op I II IIIa IIIb VIa IVb V     VII IIIa g   IIIb g   IIa g IIb g P   IVa L VIb   IIa g  
3     /rel   rel/   ew 24 ew 10 ew-infor 37 ew 25 rel 23 przyr 11 j.ang 77 w-f s plast F mat